عمده فروشی ادویه عرفان حمیدزاده

Urfan Hamidzada M. Wholesaler
  • 88 تعداد بیننده گان

معلومات در باره عمده فروشی ادویه عرفان حمیدزاده

شماره راجستر: MZR-07001
شرکت عمده فروشی ادویه عرفان حمیدزاده یکی از بزرگترین عرضه کننده گان ادویه جات و وسایل طبی در زون شمال افغانستان میباشد.

برای هرنوع معلومات با شماره شرکت به تماس شوید:
شماره های تماس: 0798864259 / 0780832112

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.