شفاخانه بین المللی رهنورد

Rahnaward International Hospital - Mazar
 • 612 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه بین المللی رهنورد

شماره ثبت و راجستر : MZR-01025-P

شفاخانه بین المللی رهنورد مرکز صحتمندی

تخصص (ها):

 • آلرژی یا حساسیت
 • آی سی یو ICU
 • استوماتولوژی
 • اطفال و نوزاد
 • اعصاب و روان
 • انتانی
 • اورتوپیدی (استخوان)
 • تغذیه
 • تکنالوژیست طبی
 • جراحی اعصاب
 • جراحی بطن
 • جراحی پستان
 • جراحی عمومی
 • جلدی
 • جهاز هضمی
 • چشم
 • خون و سرطان
 • داخله عمومی
 • داخله قلبی و تنفسی
 • دندان پزشکی
 • روان شناسی
 • روماتولوژی (روماتیزم)
 • سوء تغذی
 • فارمسیست
 • فیزیوتراپی
 • گوش، گلو و بینی
 • مغز، اعصاب و روان
 • نسائی ولادی
 • یورولوژی

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.