شفاخانه بین المللی رهنورد

Rahnaward International Hospital - Mazar
 • 946 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه بین المللی رهنورد

شماره ثبت و راجستر : MZR-01025-P

In just three simple steps, DocDirect will help you find your nearest healthcare setting without having to signup. We aim to facilitate you in finding your right doctor with just three clicks without having to ask around or wander to find your nearest healthcare facility.

تخصص (ها):

 • آلرژی یا حساسیت
 • آی سی یو ICU
 • استوماتولوژی
 • اطفال و نوزاد
 • اعصاب و روان
 • انتانی
 • اورتوپیدی (استخوان)
 • تغذیه
 • تکنالوژیست طبی
 • جراحی اعصاب
 • جراحی بطن
 • جراحی پستان
 • جراحی عمومی
 • جلدی
 • جهاز هضمی
 • چشم
 • خون و سرطان
 • داخله عمومی
 • داخله قلبی و تنفسی
 • دندان پزشکی
 • روان شناسی
 • روماتولوژی (روماتیزم)
 • سوء تغذی
 • فارمسیست
 • فیزیوتراپی
 • گوش، گلو و بینی
 • مغز، اعصاب و روان
 • نسائی ولادی
 • یورولوژی

Photo Gallery

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.