شفاخانه آریانا طبی کمپلکس

Ariana Medical Complex
 • 4.5/5
 • 532 view(s)

About شفاخانه آریانا طبی کمپلکس

شماره راجستر : 49

In just three simple steps, DocDirect will help you find your nearest healthcare setting without having to signup. We aim to facilitate you in finding your right doctor with just three clicks without having to ask around or wander to find your nearest healthcare facility.

Specialties

 • آلرژی یا حساسیت
 • آی سی یو ICU
 • استوماتولوژی
 • اطفال و نوزاد
 • اعصاب و روان
 • انتانی
 • اندوکراینولوژی
 • انستیزی
 • اورتوپیدی (استخوان)
 • پتولوژیست
 • تغذیه
 • تکنالوژیست طبی
 • جراحی اعصاب
 • جراحی اوعیه
 • جراحی بطن
 • جراحی پستان
 • جراحی پلاستیک
 • جراحی عمومی
 • جراحی قلبی و صدری
 • جلدی
 • جهاز هضمی
 • چشم
 • خون و سرطان
 • داخله عمومی
 • داخله قلبی و تنفسی
 • دندان پزشکی
 • روان شناسی
 • روماتولوژی (روماتیزم)
 • سوء تغذی
 • فیزیوتراپی
 • گوش، گلو و بینی
 • مغز، اعصاب و روان
 • نسائی ولادی
 • نفرولوژی
 • یورولوژی

Photo Gallery

2  Review(s)

Average Rating

4.5
1 Stars 0%
2 Stars 0%
3 Stars 0%
4 Stars 80%
5 Stars 100%
 • Reviewer

  Ariana Medical Complex hospital is really good and have great services. It’s better than most hospitals in the city of Kabul. Thank you for your services.

 • Reviewer

  Ariana Medical Complex is one of the best and standardized hospitals throughout Afghanistan. Thank you from the founders of the hospitals for their great services.

   

  داکترستان بهترین مرجع و راهنمای آنلاین برای داکتریابی و مراجع طبی در سراسر افغانستان میباشد. از روزیکه در این مرکز خود را بحیث داکتر راجستر نموده ام مراجعین ام خیلی بیشتر شده است. از نوآوری جوانان افغان یک جهان سپاس!

Leave Your Review

Please Login To add Review