شفاخانه رحمت

Rahmat Hospital - Kabul
  • 157 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه رحمت

شماره ثبت و راجستر : KBL-01099-F

مقدمه
از یک مهندس فناوری اطلاعات گرفته تا یک بشردوست سخاوتمند، مردی به نام مهندس. محب الله ناصری طرحی را برای استفاده از ثروت خود برای ایجاد بیمارستانی تنظیم کرد که برای هر کسی بدون در نظر گرفتن جنسیت، سن و نژاد مراقبت می کند. این بیمارستان به نام بیمارستان رحمت نامگذاری شد و از آبان ماه سال 1399 ارائه خدمات بهداشتی و درمانی را آغاز کرد و با در نظر گرفتن استانداردهای اتحادیه اروپا، مهندسین ترک وظیفه طراحی این بیمارستان را بر عهده گرفتند. این بیمارستان دو هکتار زمین را اشغال کرده و در سه ساختمان مختلف تقسیم شده است:

ساختمان یک
این ساختمان دارای هفت طبقه است که بخش های اورژانس، آی سی یو، ریکاوری، دیالیز، پوست و زیبایی را در خود جای داده است. علاوه بر این بخش ها، این ساختمان شامل پنج سالن عمل نیز می باشد. یک اتاق OT به طور خاص برای انجام جراحی قلب طراحی و اختصاص داده شده است. ما اتاق های ICU، اورژانس و ریکاوری خود را با مانیتورهای پیشرفته بیمار و سایر تجهیزات پزشکی مجهز کرده ایم.

ساختمان دو
این ساختمان دارای یازده طبقه با بخش های زیر می باشد:
• بخش بیماران خارج از منزل (OPDs)،
• بخش عمومی داخلی،
• بخش جراحی عمومی،
• بخش زنان و زایمان،
• بخش اطفال،
• بخش قلب و عروق همراه با CAT LAB،
• بخش اورولوژی،
• بخش آزمایشگاه،
• بخش رادیولوژی.
علاوه بر بخش های فوق، این ساختمان دارای 207 اتاق خواب نیز برای بیماران IPD اختصاص یافته است. همچنین بیمارستان رحمت دارای اتاق خواب های یک نفره مدرن (دلوکس)، تخت دونفره مدرن و بخش های عمومی می باشد. ساختمان های A و B از طریق آسانسورها و سیستم تونل پیچیده زیرزمینی به هم متصل می شوند که انتقال بیماران را کارآمد و راحت می کند.

ساختمان سه
این ساختمان دارای پنج طبقه است. هدف اصلی این ساختمان فراهم کردن فضای کاری برای بخش های عملیاتی است:
• بخش منابع انسانی،
• اداره دارایی،
• بخش مدیریت،
• بخش تدارکات،
• اتاق های خوابگاه برای کارکنان پزشکی.

 

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.