شفاخانه رحمت

Rahmat Hospital - Kabul
 • 17 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه رحمت

شماره ثبت و راجستر : KBL-01099-F

تخصص (ها):

 • آلرژی یا حساسیت
 • آی سی یو ICU
 • استوماتولوژی
 • اطفال و نوزاد
 • اعصاب و روان
 • انستیزی
 • اورتوپیدی (استخوان)
 • تغذیه
 • تکنالوژیست طبی
 • جراحی بطن
 • جراحی پستان
 • جراحی عمومی
 • جراحی قلبی و صدری
 • جلدی
 • جهاز هضمی
 • چشم
 • خون و سرطان
 • داخله عمومی
 • دندان پزشکی
 • رادیولوژیست
 • سوء تغذی
 • گوش، گلو و بینی
 • نسائی ولادی
 • یورولوژی

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.