شفاخانه چشم نور مزارشریف - دولتی

Noor Eye Hospital - Mazar
  • 644 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه چشم نور مزارشریف - دولتی

شماره ثبت و راجستر: MZR-02024-G

نام شفاخانه: شفاخانه دولتی چشم نور در مزارشریف

Noor Eye Hospital in Mazar-e-Sharif, Balkh, Afghanistan


 

تخصص (ها):

  • چشم

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.