لابراتوار

1 - مورد در بخش متذکره پیدا شد  : لابراتوار
تائید شده Bakhtar Medical Laboratory لابراتوار

Bakhtar Medical Laboratory

باختر طبی لابراتوار در شهر مزارشریف
  • Address: Balkh, Mazar-e-Sharif City, Shar Shara Street, In front of Makhdum Qoli Faraghi Road
  • Phone # 0502048962