داکترستان

بهترین داکتریاب در افغانستان
  • 5.0/5
  • 426 تعداد بیننده گان

معلومات در باره داکترستان

In just three simple steps, DocDirect will help you find your nearest healthcare setting without having to signup. We aim to facilitate you in finding your right doctor with just three clicks without having to ask around or wander to find your nearest healthcare facility.

لیست خدمات و هزینه ها

BIPOLAR DISORDERS$225

Medical/Surgical Unit$1500

Inpatient Rehabilitation$1091.44

Cesarean Section Delivery$13182.79

Pediatric Evaluation – Level 1$387.91

Photo Gallery

2  تعداد نظریات

ارزیابی حد اوسط

5.0
1 ستاره 0%
2 ستاره 0%
3 ستاره 0%
4 ستاره 0%
5 ستاره 100%
  • Reviewer

    داکترستان یک مرکز عالی برای آدرس یابی تمام مراجع طبی و صحی در سراسر افغانستان میباشد. از اینکه جوانان افغان میهن در راستای سهولت آفرینی برای هموطنان عزیز مان تلاش میورزند خیلی ممنون هستیم.

    مسئول شفاخانه جمهوریت

  • Reviewer

    بنده بحیث داکتر متخصص عضویت داکترستان را گرفتم و در مدت کم بنده را با تمام مشخصات و آدرس کاری ام به هزاران مراجعین جدید معرفی نمودند. حالا تعداد مراجعین از قبل بیشتر شده است. تشکر از ابتکار داکترستان.

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.

سوالات

تا هنوز سوالی پاسخ نشده است.