شفاخانه ستوماتولوژی واقع کابل

شفاخانه ملی معالجوی و تخصصی ستوماتولوژی
  • 550 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه ستوماتولوژی واقع کابل

شماره راجستر: KBL-02012-F

نام رئیس: دکتور بصیر "شهاب"

شماره تماس رئیس: 0799365956

Stomatology National Curative and Specialized Hospital in Kabul, Afghanistan


 

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.