شفاخانه رابعه بلخی واقع کابل

شفاخانه نسایی ولادی دولتی
  • 590 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه رابعه بلخی واقع کابل

شماره راجستر: KBL-02003-F

اسم رئیس: دکتورس صدیقه "عبدالله"


شماره تماس رئیس: 0707608688

 

ارایۀ عرضۀ خدمات صحی در شفاخانه رابعه بلخی تحت چتر وزارت صحت عامه ج.ا.ا   • در سه ماه نخست سال روان ۱۵۲۳۲۹ تن بیمار به این شفاخانه مراجعه کرده‌اند، 

  • ۲۱۳۸۷ تن بیماران تحت معاینه لابراتواری و تشخیصی قرار گرفته‌اند.

  • ۱۱۱۹۱۹ تن مراجعین داخل بستر تداوی شدن.

  • ۱۹۰۲۳ تن بیماران خارج بستر یا سراپا تداوی شدن.


همچنان این شفاخانه در بخش داخله عمومی، جراحی عمومی، نسایی، ولادی، فیستولا، نوزادان، بخش عاجل و مراقبت های جدی و رهنمای خانواده فعالیت می نماید و خدمات چون معاینات لابراتواری، کولپوسکوپی، گراف قلب، التراسوند و سایر معاینات طبی برای بیماران در آن عرضه میشود.

تخصص (ها):

  • اطفال و نوزاد
  • نسائی ولادی

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.