شفاخانه اطفال اتاترک - دولتی

Ata Turk Children Hospital in Kabul
  • 629 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه اطفال اتاترک - دولتی

شماره راجستر: KBL-02009-G

نام رئیس: دکتور غلام حسن " کامل"

شماره تماس رئیس: 0700230503

 

شفاخانۀ ملی اطفال اتاترک، یکی از شفاخانه‌ های شهر کابل می‌باشد. این شفاخانه در کنار این که برای باشندگان شهر کابل خدمات صحی ارایه می‌کند، بیمارانی که از ولایات به این شفاخانه رجعت داده می‌شود نیز تحت تداوی قرار می‌گیرند.
در سه ماه نخست سال روان، این شفاخانه 21654 تن مراجعین داشته است. که از این میان 3904 تن از آنان بستری گردیده و 17750 تن آن به گونه سراپا تحت تداوی قرار گرفته است

افزون بر این، در این شفاخانه 3080 تن در بخش‌های لابراتوار، اکسری، التراسوند و سایر معاینات طبی تحت معاینه قرار گرفته اند.
شفاخانه نام‌برده دارای بخش‌های جراحی عمومی، داخله عمومی، مراقبت های جدی، نرسری، خدمات لابرتواری، اکسری، التراسوند و سایر معاینات طبی برای بیماران می‌باشد.شفاخانه ملی اطفال اتاترک درسال 1363 تاسیس گــــــردیده است. این شفاخانه دارای 200 بستر و 253 کارمند می‌باشد.
دسترسی به خدمات صحی حق هر شهروند کشور است و وزارت صحت عامه متعهد بر ارایه خدمات صحی با کیفیت و بهبود وضعیت صحی مردم در کشور می‌باشد.

تخصص (ها):

  • اطفال و نوزاد

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.