جستجوی لیست

5 - مورد در بخش متذکره پیدا شد  : داکتر
تائید شده داکتر نور محمد محمدی داکتر

داکتر نور محمد محمدی

Dr. Noor Muhammad Muhammadi
 • آدرس: کابل، سینمای بهارستان،بهارستان پلازا نزد پارک، منزل فوقانی عرفان سادات درملتون
 • شماره تماس: 0703884536
 • drnoormmuhammadi@gmail.com
تائید شده داکتر عبدالرحمن همت داکتر

داکتر عبدالرحمن همت

داکتر انستیزی در شفاخانه ایمرجنسی کابل
 • آدرس: کابل، چهارراهی شیرپور، شفاخانه ایمرجنسی کابل
 • شماره تماس: 0773154665
 • Abdul.syedzoi@gmail.com
تائید شده داکتر عبیدالله حقیار داکتر

داکتر عبیدالله حقیار

نرس در شفاخانه نایب امین الله خان لوگری
 • آدرس: لوگر، مرکز، شفاخانه نایب امین الله خان لوگری ۳۵۰ بستره
 • شماره تماس: 0770204260
 • ubaidullah.haqyar.60@gmail.com
تائید شده داکتر توریالی لودین داکتر

داکتر توریالی لودین

تکنالوژیست طبی در شفاخانه الحاج گلاب احمدزی
 • آدرس: وردک، چوک میدان شهر، مقابل بانک اسلامی، شفاخانه الحاج گلاب احمدزی
 • شماره تماس: 0784494201
 • Drtoryalailudin@gmail.com
تائید شده داکتر احمد حامد پیمان داکتر

داکتر احمد حامد پیمان

متخصص داخله اطفال - نوزادان و سونوگرافی
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، کوچه قابله پروین
 • شماره تماس: 0792948454
 • h.payman@doctoristan.com