شفاخانه ملالی زیژنتون

شفاخانه ملی و تخصصی نسایی و ولادی دولتی
  • 496 تعداد بیننده گان

معلومات در باره شفاخانه ملالی زیژنتون

شماره راجستر: KBL-02002-F

اسم رئیس: دکتور عزیزه"یوسف"

شماره تماس رئیس: 0700237853 

 

ارایۀ عرضۀ خدمات صحی در شفاخانه ملالی


شفاخانه ملی و تخصصی ملالی به سال ۱۳۲۵هجری، تأسیس گردیده است، این شفاخانه که در ناحیۀ چهارم شهر کابل موقعیت دارد. شمار زیاد بیماران از مرکز و ولایات کشور در آن تحت تداوی قرار می‌گیرند.

این شفاخانه در بخش‌ جراحی نسایی ولادی، ولادی، نسایی وفیستولا، نوزادان ، بخش عاجل و مراقبت‌های جدی و رهنمای خانواده فعالیت می‌نماید و خدمات چون: لابراتواری، کولپوسکوپی، اکسری، CTG ، گراف قلب، التراسوند و سایر معاینات طبی برای بیماران در آن عرضه می‌شود، که در سه ماه نخست سال روان بیشتر از ۱۸۰۰۰ بیمار در این بخش‌ها تحت معاینه قرارگرفته‌اند.

همچنان، در سه ماه نخست سال روان ۴۹۱۵۴ بیمار به این شفاخانه مراجعه کرده‌اند، که از این میان ۱۳۶۵۷ تن آنان مراجعین داخل بستر و ۱۷۴۹۷ تن آنان بیماران خارج بستر یا سراپا بوده است. میزان اشتغال بستر، در میان بیماران در شفاخانه ملالی ۱۱۰ فیصد و اوسط اقامت این بیماران در بستر به ۲ روزمیرسد.

این بیماران بعد از دریافت ارایه عرضۀ خدمات صحی، توسط پرسونل صحی شفاخانه ملالی دوباره به زندگی عادی خود برگشتند.
وزارت صحت‌عامۀ جمهوری اسلامی افغانستان، متعهد است تا در دورترین نقاط کشور برای هموطنان مان، عرضۀ خدمات صحی را ارایه نماید و در این راستا از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهد ورزید.

تخصص (ها):

  • اطفال و نوزاد
  • نسائی ولادی

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.