شمانیزم یا شمنیسم چیست؟

%d8%b4%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b2%d9%85-%db%8c%d8%a7-%d8%b4%d9%85%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%d8%9f

شمنیزم قدیمترین راه و رسم عالجگری روانیست که در سایبیریای وسطی در شمال آسیای میانه ایجاد شده و بعد هادر شرق و غرب ازآن استقبال به عمل آمده است. امروز هم اینجا و آنجا در حاشیه عمل می...

Read More »