داکتر جواد رضائی

داکتر ترینی داخله اطفال، نوزادان و سوء تغذیه
  • 210 تعداد بیننده گان

معلومات در باره داکتر جواد رضائی

شماره راجستر: KBL-01001-F

درجه تحصیل: لیسانس
ساعات کاری: ۳ بعد از ظهر الی ۹ شب
ایمیل شخصی: drjawadrezaei0785474605@gmail.com
آدرس مکمل: ولایت کابل، ناحیه ۱۳، دشت برچی، شهرک المهدی جبرٸیل، ۱۲ متری کلینیک، جنوب دواخانه ولیعصر عج

تخصص (ها):

  • اطفال و نوزاد
  • تغذیه
  • سوء تغذی

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.