جستجوی لیست

4مورد پیدا شد
تائید شده شفاخانه بین المللی رهنورد شفاخانه

شفاخانه بین المللی رهنورد

Rahnaward International Hospital - Mazar
 • آدرس: بلخ، مزارشریف، جوار محبس کهنه، مقابل بلاک های رهایشی ابراهیم زاده گروپ
 • شماره تماس: 0780797979
تائید شده داکتر توریالی لودین داکتر

داکتر توریالی لودین

تکنالوژیست طبی در شفاخانه الحاج گلاب احمدزی
 • آدرس: وردک، چوک میدان شهر، مقابل بانک اسلامی، شفاخانه الحاج گلاب احمدزی
 • شماره تماس: 0784494201
 • Drtoryalailudin@gmail.com
تائید شده شفاخانه خیرخانه واقع کابل شفاخانه

شفاخانه خیرخانه واقع کابل

شفاخانه دولتی 102 بستر خیرخانه
 • آدرس: کابل، ناحیه یازدهم، لیسه مریم
 • شماره تماس: 0202401352
 • Abdulakbari29@yahoo.com
تائید شده شفاخانه ابن سینا کابل شفاخانه

شفاخانه ابن سینا کابل

شفاخانه عاجل دولتی
 • آدرس: کابل، ناحیه اول، نزدیک سینمای پامیر، پل آرتل
 • شماره تماس: 0202100359
 • Dr.rahmatzai@gmail.com