جستجوی لیست

2مورد پیدا شد
تائید شده شفاخانه بین المللی رهنورد شفاخانه

شفاخانه بین المللی رهنورد

Rahnaward International Hospital - Mazar
  • آدرس: بلخ، مزارشریف، جوار محبس کهنه، مقابل بلاک های رهایشی ابراهیم زاده گروپ
  • شماره تماس: 0780797979
تائید شده شفاخانه چشم نور مزارشریف - دولتی شفاخانه
  • آدرس: بلخ، مزارشریف، کوچه مخدوم قلی فراغی یا سمت شمال مخابرات