جستجوی لیست

47مورد پیدا شد
تائید شده عمده فروشی ادویه واحدی عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه واحدی

Wahedi Medicine Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 47
 • شماره تماس: 0799141210
 • wahedi.whole@gmail.com
تائید شده عمده فروشی ادویه هدایت الله یعقوبی عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه هدایت الله یعقوبی

Hedayatullah Yaqobi Medicine Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 45
 • شماره تماس: 0799046947
 • hyaqobi.whole@gmail.com
تائید شده عمده فروشی افغان مدیکل گروپ مزار عمده فروش طبی
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 42
 • شماره تماس: 040232240
 • afghan.medical@gmail.com
تائید شده عمده فروشی ادویه ابر آسیا مولانا عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه ابر آسیا مولانا

Abar Asia Mawlana Medicine Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 13
 • شماره تماس: 0792222233
 • abarasia.whole@gmail.com
تائید شده عمده فروشی ادویه محمد عمر غفاری عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه محمد عمر غفاری

Mohammad Omar Ghafari Medicine Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 14
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد
 • omarg.whole@gmail.com
تائید شده عمده فروشی ادویه مصطفی ابو علی عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه مصطفی ابو علی

Mustafa Abo Ali Medicine Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 40
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد
 • aboali.whole@gmail.com
تائید شده عمده فروشی ادویه ظهور عنایت عمده فروش طبی

عمده فروشی ادویه ظهور عنایت

Zuhur Enayat Medical Wholesaler
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد
 • ezuhur.whole@gmail.com
تائید شده عمده فروشی ادویه عرفان حمیدزاده عمده فروش طبی
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، روبروی قونسلگری پاکستان، مارکیت ادویه فروشی بلاک های نوایی، نمبر دوکان 41
 • شماره تماس: 0798864259
 • hamidzada.whole@gmail.com
تائید شده کلینیک دندان پویا مزارشریف کلینیک
 • آدرس: بلخ، شهر مزارشریف، کوچه دوستم، روبروی رستورانت ستار پیزا
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد
 • poya@doctoristan.com
تائید شده کلینیک دندان حنفی - کابل کلینیک
تائید شده مرکز 50 بستر تداوی معتادین مواد مخدر شفاخانه
 • آدرس: بلخ، مزارشریف، کارته بخدی نمبر 2، سرک صلیب سرخ، نارسیده به کوچه پنجم
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد
 • drugtreatment.mzr@doctoristan.com
تائید شده شفاخانه بین المللی رهنورد شفاخانه

شفاخانه بین المللی رهنورد

Rahnaward International Hospital - Mazar
 • آدرس: بلخ، مزارشریف، جوار محبس کهنه، مقابل بلاک های رهایشی ابراهیم زاده گروپ
 • شماره تماس: 0780797979
تائید شده Bakhtar Medical Laboratory لابراتوار

Bakhtar Medical Laboratory

باختر طبی لابراتوار در شهر مزارشریف
 • Address: Balkh, Mazar-e-Sharif City, Shar Shara Street, In front of Makhdum Qoli Faraghi Road
 • Phone # 0502048962
تائید شده کلینیک تشخیصیه داکتر رزما کلینیک
 • آدرس: بلخ، مزارشریف، کارته بخدی نمبر 2، سرک مقابل صلیب سرخ، جوار لیسه نسوان استاد محمد اسلم حدید
 • شماره تماس: 0767365555
 • razma.clinic.af@gmail.com
تائید شده شفاخانه چشم نور مزارشریف - دولتی شفاخانه
 • آدرس: بلخ، مزارشریف، کوچه مخدوم قلی فراغی یا سمت شمال مخابرات
تائید شده داکتر زهرا کوهزاد داکتر

داکتر زهرا کوهزاد

داکتر عمومی داخله
تائید شده داکتر عبدالرحمن همت داکتر

داکتر عبدالرحمن همت

داکتر انستیزی در شفاخانه ایمرجنسی کابل
 • آدرس: کابل، چهارراهی شیرپور، شفاخانه ایمرجنسی کابل
 • شماره تماس: 0773154665
 • Abdul.syedzoi@gmail.com
تائید شده داکتر عبیدالله حقیار داکتر

داکتر عبیدالله حقیار

نرس در شفاخانه نایب امین الله خان لوگری
 • آدرس: لوگر، مرکز، شفاخانه نایب امین الله خان لوگری ۳۵۰ بستره
 • شماره تماس: 0770204260
 • ubaidullah.haqyar.60@gmail.com
تائید شده داکترستان مرکز علوم طبی

داکترستان

بهترین داکتریاب در افغانستان
 • آدرس: کابل، ناحیه دوم، داودزی سنتر
تائید شده شفاخانه میوند واقع شهر کابل شفاخانه

شفاخانه میوند واقع شهر کابل

شفاخانه ملی و تدریسی
 • آدرس: کابل، ناحیه اول، جاده میوند، نزدیک مندوی یا سینمای پامیر
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد!
 • maiwandhsp.kbl@doctoristan.com
تائید شده شفاخانه سردار محمد داود خان شفاخانه

شفاخانه سردار محمد داود خان

شفاخانه ملی و تخصصی نظامی
 • آدرس: کابل، ناحیه دهم، وزیر اکبر خان
 • شماره تماس: به زودی اضافه میگردد!
 • mdk.kbl@doctoristan.com