کلینیک خدمات عاجل واقع کابل

کلینیک ملی خدمات عاجل
  • 175 تعداد بیننده گان

معلومات در باره کلینیک خدمات عاجل واقع کابل

شماره راجستر: KBL-03002-F

نام رئیس: دکتور فریبا "جانباز"

شماره تماس رئیس: 0773102517

Emergency Services Clinic in Kabul, Afghanistan

0  تعداد نظریات

نظریات خود را در زیر بنویسید

برای نوشتن نظریات، لطفا وارد حساب تان شوید.

سوالات

تا هنوز سوالی پاسخ نشده است.